Snillrika metallartiklar från Småland.

Sedan starten 1942 har vi producerat metallartiklar i olika former. Det har varit många utmaningar som krävt en del snillrika lösningar. För trots att vi arbetar med ISO-certifieringar, kvalitetsprocesser, precisionstillverkning, så finns det situationer som kräver just snillrikedom. Och det är faktiskt där och då vi kommer till vår absoluta rätt. Så tack för utmaningen, vi är redo för ytterligare sjuttiofem år av utmaningar.

Fullt till höjden. Och bredden.

Det har naturligtvis hänt en hel del på sjuttiofem år. När vi började huserade vi i en liten lokal. Sedan dess har vi byggt ut fabriken i omgångar och idag förfogar vi över en fabrikslokal på sju tusen kvadratmeter. I vår fabrik har vi en modern, bred maskinpark. Där produceras, kontrolleras och kvalitetssäkras alla artiklar. I och med att vi har full kontroll över produktionens alla steg kan vi säkerställa en god kvalitet.

Fullt till höjden. Och bredden.

Det har naturligtvis hänt en hel del på sjuttiofem år. När vi började huserade vi i en liten lokal. Sedan dess har vi byggt ut fabriken i omgångar och idag förfogar vi över en fabrikslokal på sju tusen kvadratmeter. I vår fabrik har vi en modern, bred maskinpark. Där produceras, kontrolleras och kvalitetssäkras alla artiklar. I och med att vi har full kontroll över produktionens alla steg kan vi säkerställa en god kvalitet.

Varmt välkommen till Smålandsstenar.

Turols är idag ett helägt dotterbolag till Smålandsstenars Åkeri. Vi är cirka tjugo anställda och omsätter omkring trettio miljoner kronor. Vi är certifierade enligt ISO:9001 och har pågående arbete för att minska vår klimatavtryck.

Turols Metallartiklar AB har högsta kreditklass.